Algemene Voorwaarden

                                                                                  Jaartal 2021

1. Begrippen

 • Happy Family NL is het bedrijf en alle natuurlijke personen die dienstverlening verrichten namens het bedrijf.
 • Happy Family NL staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK 75336510.
 • De opdrachtgever is degene die opdracht geeft om gebruik te maken van de dienstverlening bij Happy Family NL. Dit kan een natuurlijk persoon of een bedrijf zijn.
 • De cliënt is degene die de dienstverlening bij Happy Family NL ontvangt.

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bij Happy Family NL afgenomen diensten.

 

3. Dienstverlening van Happy Family NL

 • Alle dienstverlening bij Happy Family zijn 'inspanningsverbintenissen.'
 • Alle dienstverlening bij Happy Family is gericht op groei, samenwerking, communicatie en verbetering.
 • Aan de dienstverlening bij Happy Family kan geen garantie tot slagen worden gegeven, hier dien je jezelf voor in te spannen. 

4. Aansprakelijkheid

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag tijdens de dienstverlening bij Happy Family NL
 • Happy Family NL is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, emotionele schade, noch voor gevolgschade wanneer door ons een afspraak door ziekte of overmacht geannuleerd wordt.
 • Indien je schade aanricht aan Happy Family NL zullen we juridische stappen ondernemen en de schade op jou verhalen.

5. Informatieverstrekking

 • Je dient alle informatie en gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoer van de dienstverlening aan ons te verstrekken.

6. Privacy & Vertrouwelijkheid

 • Alles wat tijdens de bijeenkomsten tussen Happy Family NL en de cliënt wordt besproken wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Nooit wordt informatie zonder jouw toestemming met derden gedeeld, tenzij je daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.
 • Happy Family NL bewaart jouw contactgegevens puur voor de eigen administratie en zal deze nooit delen aan derden.

7. Betalingen

 • Alle betalingen van dienstverlening bij Happy Family NL dienen vóór aanvang van de afspraak betaald te zijn.
 • Dit geldt zowel voor losse hulp & advies sessies, als voor pakketten met meerdere sessies.
 • Onder voorwaarden kun je gebruik maken van dienstverlening tegen gereduceerd tarief, wanneer je op welke wijze dan ook, minimumloon ontvangt. Wij helpen een ieder graag.
 • Zonder betaling van de dienstverlening kan de afspraak niet plaatsvinden.
 • Het vrijblijvende kennismakingsgesprek is derhalve gratis.
 • Betalingen dienen te worden overgemaakt op IBAN NL

8. Annulering afspraken

 • Alle afmeldingen geschieden schriftelijk of per telefoon.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt het gehele bedrag van de dienstverlening in rekening gebracht

9. Klachtenprocedure & suggesties

 • Suggesties om onze dienstverlening te verbeteren zijn altijd welkom en mogen mondeling en/of schriftelijk per e-mail worden aangeleverd.
 • Als je een klacht hebt over onze dienstverlening dien je dit schriftelijk binnen 14 dagen te melden aan Happy Family NL.
 • Happy Family reageert binnen 14 dagen op de schriftelijke klacht
 • We proberen in gelijkwaardigheid een oplossing voor het probleem te vinden.
 • Lukt dit ons niet, dan zal een onafhankelijk bemiddelaar helpen om het probleem naar tevredenheid op te lossen.

10. Vrijwaring


Aan alle dienstverlening bij Happy Family NL kunnen door derden geen rechten worden ontleend.