Budget Coaching

Om inzicht en grip te krijgen op uw financiële situatie kunt u gebruik maken van budget coaching. 


• Samen leren we uw financiële situatie in kaart te brengen.

• We kijken naar uw inkomsten en uitgaven en sporen problemen op.

• We maken een haalbaar plan van aanpak. 

• Denk aan bezuinigen, sparen, begroten, onvoorziene uitgaven, een buffer opbouwen, schulden aflossen enz. 

• U heeft weer grip op uw portemonnee, en daarmee uw leven.