Een Eigen School Oprichten

Heeft u de keuze gemaakt om samen met andere betrokken ouders een eigen, particuliere B3 school op te richten, dan kunt u hier gebruik maken van ons stappen plan welke wij u kosteloos aanbieden. 

 

 

Een eigen school, waar begin je? 

 

Om een eigen school te starten is lang niet zoveel nodig als vaak gedacht wordt. 

Ook is het een misvatting dat elke particuliere school peperduur is. 

 

Een eigen school kun je zo duur of zo goedkoop oprichten als je zelf wilt. 

Leermaterialen kun je in bulk verpakkingen kopen of tweedehands via Marktplaats, de kringloopwinkel of worden via ruilkringen  doorgegeven onder ouders. 

 

Tot 9 leerlingen is een schoolgebouw of een ruimte met maatschappelijke bestemming welke je huurt of laat bouwen niet nodig. 

 

Vanaf 10 leerlingen heb je een ruimte nodig die voldoet aan het brandveiligheidsbesluit. 

 

Vanuit de onderwijs inspectie is één pabo leerkracht verplicht, dit mag ook een student pabo in opleiding zijn die zijn of haar lesbevoegdheid zal behalen of een gepensioneerde leerkracht. 

 

Elk jaar zend je de onderwijsinspectie de schoolgids, en eens in de vier jaar het schoolplan. 

 

Hieronder volgt een globaal stappenplan. 

 

 

Stappenplan eigen particuliere B3 school oprichten 

 

1. Verzamel betrokken ouders met wie je wilt samenwerken. 

 

2. Kies samen een naam voor de school.

 

3. Kies samen een rechtsvorm voor de school (bijv. vereniging of stichting).

 

4. Richt samen een crowdfunding op voor de start van de school. 

 

5. Schrijf de gekozen rechtsvorm in bij de notaris of KVK. Via de online notaris kun je de statuten makkelijk zelf opstellen. 

 

6. Bedenk samen de kernwaarden van de school. 

 

7. Maak een schoolplan en schoolgids. 

 

8. Dien deze allebei in bij de onderwijsinspectie.

 

9. Boven de 10 kinderen : zoek een passende ruimte in een bestaand gebouw wat je kunt huren met maatschappelijke bestemming, en die voldoet aan het brandveiligheidsbesluit. 

 

10. Bij een positief advies van de onderwijs inspectie meld je de school aan bij DUO. 

Je ontvangt dan een BRIN nummer. 

 

11. Bedenk samen een dagindeling en hoeveel dagen les je wilt geven per week. 

Vanuit de onderwijsinspectie zijn 3 lesdagen verplicht. Dit kunnen 3 lesdagen van 09.00 uur tot 14.30 uur zijn waarbij je bijvoorbeeld afsluit met een gezamenlijke lunch. 

 

12. Zoek actief naar een PABO afgestudeerde leerkracht of student PABO in opleiding. 

 

13. Zoek vrijwilligers en ondersteuners. Denk ook aan coaches, (ortho)pedagogen en bijvoorbeeld onderwijs assistenten die willen ondersteunen. 

 

14. Open een bankrekening en bouw aan een website waarop je het IBAN vermeld.

 

15. Begroot de kosten per leerling voor het onderwijs en regel SEPA-machtigingen voor het innen van het schoolgeld. Deel het jaarlijkse schoolgeld op in 9 a 10 gelijke termijnen. 

 

16. Richt een ouderraad op van betrokken ouders en plan jaarlijks meermaals ouderraad vergaderingen.


17. Plan meermaals bestuursvergaderingen in en zorg dat er genotuleerd wordt. Leg de besluiten vast.


18. Plan samen een openingsdatum.


19. Organiseer een leuke opening en flyer eventueel vooraf. Ontwerp dan ook een flyer.


20. Gefeliciteerd! Ga van start met jullie eigen B3 school!

 

21. Biedt ouders de keuze om de vorderingen van hun kind te monitoren middels een portfolio opbouw of bijvoorbeeld een eigen leerlingvolgsysteem als Spectovitra.


22. Blijf ouders betrekken bij het onderwijs van hun kind en zorg voor community building, betrokkenheid en samenwerking.

 

 

 

 

Disclamer: Happy Family Hulp en Advies is op geen enkele wijze aansprakelijk voor uw eigen gemaakte keuzes op grond van deze informatieve tekst.