Gratis Podcast Liefdevol Opvoeden


Onze gratis podcast Liefdevol Opvoeden is hier te beluisteren: 

Deze gratis podcast is beschikbaar gesteld ten behoeve van de "Week tegen kindermishandeling" en de "Week van de opvoeding". Een van de vele positieve reviews:
Wie hebben mijn podcast nog meer beluisterd? 


Gedragswetenschappers Moviera

• Systeemtherapeuten GGzE

• Studenten Social Work

• Gezinscoaches

• Coördinator aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling Leger des Heils regio Rijnmond 

• bureau Halt medewerkers

• Pedagogen

• Ouders