Kindercoaching

Jij als ouder kent je kind het àllerbeste. 

Bij Happy Family gaan we terug naar de basis. 

De band tussen jou en je kind. Want deze is het belangrijkst. 

Jouw kind wilt liefde, erkenning en aandacht. 

Jij wilt een goede band met je kind en je kind begrijpen. 


Ik leidt jou op, om je kind zijn beste coach te worden! 


Hierbij geef ik je inzichten en handvatten over de volgende onderwerpen die we samen uitzoeken, en die op maat aan je aangeboden worden; 

 

• vergroten van de weerbaarheid van je kind. 

• sociale vaardigheden oefenen.

• stimuleren emotionele ontwikkeling.

• assertiviteit vergroten.

• grenzen leren aangeven.

• kritisch denken.

• een stevige grondhouding hebben.

• omgaan met pesten / buitensluiten 

• rollenspellen om te leren van situaties.

• oefenen en leren door middel van spel elementen.

• je mening durven geven. 

• je talenten ontdekken en benutten.

• je kind laten zijn wie hij is, met al zijn talenten! 

      

Wij delen geen informatie met derden en werken volgens de AVG.