Budget Coaching

Om grip en inzicht te krijgen inzake uw financiële situatie kunt u bij Happy Family kiezen voor budget coaching. 

 

• Samen brengen we uw financiële situatie in kaart.

• We kijken naar uw inkomsten en uitgaven en sporen problemen op.

• We maken een haalbaar plan van aanpak.

• We brengen mogelijke bezuinigen, onvoorziene uitgaven, en schulden in kaart.

• We maken samen een plan om een buffer op te bouwen.

 

Indien nodig verwijzen we u door naar schuldhulpverlening en helpen wij u met de aanvraag bij de gemeente.

U heeft weer grip op uw portemonnee, en daarmee uw leven.