Over Stichting I am beloved

Het idee voor Stichting I am beloved - Opvoeden in liefde is al in 2014 ontstaan. 

Enkele jaren later is stichting I am beloved - Opvoeden in liefde ingeschreven bij de notaris en het KVK.  


Stichting I am beloved - Opvoeden in liefde heeft als doel zich in te zetten in de strijd tegen kindermishandeling en kindermisbruik. 


Dit doet zij door informatie en educatie aan te bieden over het onderwerp opvoeding. 


Een gedeelte van de opbrengsten die voortkomen uit ons bedrijf Happy Family NL komen ten behoeve van de stichting. 


Wanneer ouders echt financieel in de knel zitten en hulp niet kunnen betalen, terwijl zij deze wel dringend nodig hebben, dan kan door de inkomsten uit Happy Family NL een deel van de kosten voor een hulp traject bekostigd worden. 


Met de opbrengsten van Happy Family NL worden tevens allerlei projecten opgezet om kindermishandeling en kindermisbruik tegen te gaan. 


Denk aan informatieve workshops, bijeenkomsten, het maken van infographics, flyers, en werkboeken voor ouders. 


Ook drukkosten, zaalkosten, kosten voor de huur van multi media, kosten voor onderhoud aan de website's en marketingkosten worden bekostigd vanuit de opbrengsten van Happy Family NL, en komen zo geheel ten goede aan stichting I am beloved - Opvoeden in liefde. 


Zo helpen we elkaar, en maken we samen de wereld een mooiere plek.