Over Stichting I am beloved

Het idee voor Stichting I am beloved - Opvoeden in liefde is al in 2014 ontstaan. 

Enkele jaren later is stichting I am beloved - Opvoeden in liefde ingeschreven bij de notaris en het KVK.  


Stichting I am beloved - Opvoeden in liefde heeft als doel zich in te zetten in de strijd tegen kindermishandeling en kindermisbruik. 


Dit doet zij door informatie en educatie aan te bieden over het onderwerp opvoeding in de breedste zin van het woord. 


Een gedeelte van de opbrengsten die voortkomen uit ons bedrijf Happy Family komen ten behoeve van de werkzaamheden van de stichting. 


Wanneer ouders echt financieel knel zitten en hulp niet kunnen betalen, terwijl zij deze wel dringend nodig hebben, dan kunnen door de inkomsten uit Happy Family en de donaties (een deel van) de kosten voor opvoed ondersteuning bekostigd worden. 


Met de opbrengsten van Happy Family worden tevens allerlei projecten opgezet om kindermishandeling en kindermisbruik tegen te gaan. 


Denk aan informatieve workshops, bijeenkomsten, het maken van infographics, flyers, en werkboeken voor ouders. 


Ook drukkosten, zaalkosten, kosten voor de huur van multi media, kosten voor onderhoud aan de website's en marketingkosten worden deels bekostigd vanuit de opbrengsten van Happy Family, en komen zo ten goede aan stichting I am beloved - Opvoeden in liefde. 


Zo helpen we elkaar, en maken we samen de wereld een mooiere plek.