Stichting I am Beloved

Ons logo is een beschermd beeldmerk en is vastgelegd in het Benelux merkendepot onder inschrijfnummer 1015382
Ons logo is een beschermd beeldmerk en is vastgelegd in het Benelux merkendepot onder inschrijfnummer 1015382


Formele gegevens van de stichting 

KvK 75336510

Voorzitter: mevrouw M.M.H.C. Pelupessy-Firing 

Oprichtingsdatum: 10 juli 2019 

Websites:

Www.iambeloved.nl 

Www.happy-family.nu/stichtingiambeloved 


Welkom op de informatie pagina van stichting I am Beloved. 


Doelstellingen van onze stichting zijn tweeledig; 


1. Preventie kindermishandeling en kindermisbruik door educatie en informatie 


Dit doen wij door educatief pedagogisch materiaal op te stellen in de vorm van workshops, online cursussen en ons boek Opvoeden in Liefde - 33 alternatieven voor straffen belonen en de corrigerende tik. 

Educatie geeft kennis, en kennis over liefdevolle opvoedtools werken preventief tegen de verdere ontwikkeling van kindermishandeling die vaak begint met de corrigerende tik. 


2. Meer aandacht, bewustwording voor en het behoud van de Mollukse taal en Cultuur voor de volgende generaties


Dit doen wij door o.a. samenkomsten te organiseren onder de Mollukse gemeenschap, educatief materiaal te ontwikkelen waardoor de Mollukse taal en cultuur nooit verloren gaat, volgende generaties hierdoor bewust te maken van hun afkomst met inachtneming van het behoud van hun unieke taal, tradities en cultuur.


Waarden van stichting I am Beloved 


Iedereen is geliefd, groot of klein 

Iedereen is geliefd, van welke afkomst ook 

Iedereen hoort erbij 

Liefde is wat ons verbind

Preventie

Informatie en educatie 

Erkenning 

Cultuur behoud