Juridisch Advies

Wij bieden juridisch advies en belangenbehartiging aan in de volgende rechtsgebieden:

- Sociaal zekerheidsrecht, denk aan een bezwaarschrift tegen een UWV of SVB -beslissing waar u het niet mee eens bent.
- Arbeidsrecht, het nakijken van een VSO na wederzijds ontslag, het nakijken van een contract of bemiddeling in een arbeidsconflict.
- Bestuursrecht, denk aan het opstellen van een bezwaarschrift na uw verzoek tot het nemen van een besluit door een overheidsorgaan, het bewaken van termijnen, het tijdig ingebreken stellen en beroep bij de bestuursrechter middels verzoekschrift.
-Onderwijsrecht, hulp bij een (dreigend) conflict tussen u en de leerplichtambtenaar. Bemiddeling en advies bij een vrijstellingscasus. Hulp bij het opstellen van benodigde documenten.
- Huurrecht, bemiddeling en advies.

 

Neemt u bij vragen gerust vrijblijvend contact met ons op zodat wij kunnen beoordelen of wij u kunnen helpen.