Juridisch Advies

Heeft u hulp nodig bij bezwaarschriften, klachtformulieren, voorbereiding op (beroeps)procedures en/of bij het opstellen van pleitnota ten behoeve van het voorleggen van uw casus aan uw advocaat?

Schakel dan juridisch advies in van Happy Family.

Samen kijken we waarbij u hulp nodig heeft en help ik u op weg om uw slagingskans te vergroten.

Happy Family heeft juridische ervaring op de volgende (rechts)gebieden:

  • Leerplichtwet
  • Strafrecht
  • Civielrecht
  • Algemene Wetten Behoorlijk Bestuur
  • Wet verbetering Poortwachter
  • Bezwaar en beroepsprocedures
  • Klachtenafhandeling
  • Discriminatie
  • Mensenrechtenschendingen

Vraag naar de mogelijkheden.